Ejerleder – ejerledede virksomheder

Ejerleder – ejerledede virksomheder

Betegnelsen ”ejerleder” dækker over dén leder, der (åbenlyst nok) ejer den virksomhed/forretning eller lign., som vedkommende på daglig basis leder. Ejerlederen har et særligt incitament i sin ledelse, fordi vedkommende har sat sin egen økonomiske fremtid på spil ved at investere sine egne penge i et givent foretagende. Ejerlederen har derfor en særlig økonomisk interesse i at fremme sin forretning, noget som andre ledere selvfølgelig også har, men disse kan trods alt altid bare sige op og finde et nyt job, hvis forretningen går dårligt. Dette kan ejerlederen selvsagt ikke, da forretningen først skal afskibes til anden side, og hvis det går dårligt, giver det jo nok ikke mening at sælge, fordi dette kan resultere i et større økonomisk tab (dette kan selvfølgelig blive nødvendigt.

Ejerlederen – en central del af den danske økonomi

De fleste virksomheder i Danmark har faktisk en ejerleder bag deres ror, der styrer skibet og sætter retningen for den daglige drift. Rigtig mange virksomheder i landet bliver dermed bestyret af forholdsvist få hænder. Ejerlederen har derfor en stor magt og dertilhørende et lige så stort, hvis ikke nærmest større, ansvar for at afbenytte sin magt på en god og ordentlig måde. Disse skal f.eks. sikre, at der er jobs, som de menige danskere kan tage. At der findes mange ejerledere ude i danske virksomheder, betyder ligeledes, at en rigtig stor del af den danske økonomi hviler på disses skuldre. Hvis det går godt for disses virksomheder, så går det godt for væksten i den danske økonomi. Og så går det godt for os alle sammen. For ejerlederne skal via snilde og dygtighed, der gerne skulle resultere i opblomstrende (og i dag) bæredygtige forretninger, sikre vores allesammens velfærd fremadrettet, så vi stadig kan lade svage og mindre privilegerede mennesker få adgang til ydelser, gratis læge- og hospitalsbesøg mm. Så vores børn har lige adgang til skoler, så det (om end det er en idealistisk drøm) ikke er ens baggrund, men ens færdigheder, der bestemmer, hvor langt man kan drive det ude i den store vide verden.

Ejerlederen – iværksætteren

Ejerlederen finder man ikke kun i de større virksomheder, hvor det kræver mange, mange milliarder af kroner at købe sig ind, hvor jeg her f.eks. tænker på twitter-excentrikeren Elon Musk, der sidder med mange aktier i sin virksomhed Tesla. Ejerlederen kan også være iværksætteren, der har fået en smart idé og derfor er gået selv og satset (måske hele) butikken og sit økonomiske råderum på netop sin finurlige idé. En sådan ejerleder er dén, som er med til at sikre nye arbejdspladser (en anden generel og vigtig funktion ved ejerlederen), der også kan berige den danske økonomi. Og iværksætteren kan også være den, som er med til at løse nogle af de problemer, som vi står over for som samfund. Både som lokalt, nationalt og globalt samfund. Det kan være iværksætteren, der finder en idé til, hvordan energi kan produceres mere bæredygtigt. Eller måske hvordan atomkraft kan produceres mere sikkert. Ejerlederen er derfor vigtig i rigtig mange forskellige samfundslag.